Årsmöte 2021

Tisdagen den 1 juni samlades ett 25-tal medlemmar på Gröna Lunds festplats i Lerdala, för att hålla ett Coronasäkert årsmöte utomhus. Ordförande för mötet var Ingvar Gunnarsson, som precis som vanligt, skötte sin uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt. Hans bisittare var föreningens tidigare sekreterare Birgitta Axelsson och tillsammans lotsade de oss igenom årsmötet snabbt och effektivt.

I vanliga fall brukar ju alltid årsmötet följas av någon form av underhållning men det lär sig inte göras i år utan efter mötet var det dags för medlemmaarna att inta det medhavda fikat. Styrelsen samlades för konstituerande möte och har samma sammansättning som tidigare under ännu ett år.

/arsmote-lerdala.jpg