Årsmötet 2019

Vi har klarat av årsmötet 2019! Årsmötesförhandlingarna klarades av på ett effektvit sätt tack vare ett bra arbete av valberedningen och mötesordförande Ingvar Gunnarsson.

Våra medlemmar, Britt-Marie och Jan Ejdebäck visade bilder och kåserade runt "Skogen som blev en rhododendronlund". En fascinerande resa till deras paradis vid Gullmarsfjorden som tidigare varit Britt-Maries mors. Några år fick platsen "växa igen", sedan gjorde stormen Gudrun svåra sår på beståndet. Makarna Ejdebäck tog tag i situationen och tog hjälp av skogsavverkare som dock inte gjorde trädgården bättre. Men liksom fågel Fenix reste sig rhododendronbuskarna och började återhämta sig. Med Britt-Maries och Jans hjälp har nu den stora parkliknande trädgården frodats och vi fick möjlighet att se en alldeles fantastisk blomsterprakt. De hade lyckats med att göra ett bildspel som visade särarter över alla årstider vid Gullmarsfjorden vilket var mycket uppskattat.