Årsmötet 2022

Vår förening har haft årsmöte den 17 mars med 40-talet medlemmar. Mötesförhandlingarna genomfördes på ett förtjänstfullt sätt med mötesordförande Sture Ljungqvist. 

Efter en stunds allvar var det dags för Charlotte Gustafsson från Blomsterhallen att visa hur man skapar vackra blomsterbuketter av säsongens snittblommor. Hon skapade fyra stycken mäktiga buketter som så småningom utgjorde vinster i ett närvarolotteri, som föreningen bjöd på. Under tiden som alla blomster "förvandlades" till fyra olika buketter, tog Charlotte med oss på en resumé av sitt liv. Redan som barn fick hon hjälpa till i pappans verksamhet, som hon senare övertog, som numera är ett välkänt företag här i Skövde.