Aktuellt

Kära Trädgårdsvänner!

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 1 juni kl 18.30 på Gröna Lunds festplats (kallelse/handlingar har skickats via mail den 5 maj) Mötet kommer att genomföras coronasäkert utomhus, under tak. Tag med egen fikakorg. Välkomna!

Vår styrelse har arbetat fram ett program för år 2021, vilket Du hittar under fliken "Program 2021"!  De flesta aktiviteterna är planerade utomhus p g a den rådande Corona-pandemin!

Njut av naturens skiftningar och var rädda om Er!