Insekter till nytta och nöje i trädgården

Föreningen har gjort ett besök hos Gerd och Johnny Gustafsson, Skultorp som höll en inspirerande information om insekter i trädgården. Vi fick möjlighet att följa deras planering av sin trädgård där de utgått från att skapa förutsättningar för insekter att trivas, arbeta och föröka sig. Johnny delgav oss instruktioner om hur man lätt kunde tillverka ett insektshotell, anlägga en kompost samt hur man kan minska antalet mördarsniglar i den egna trädgården. Alla deltagare var nöjda och belåtna vid den avslutande fikastunden. Som tack för ett pedagogiskt och välplanerat studiebesök skänkte föreningen en summa till "Operation Smile" enligt Gustafssons önskemål!