Skövde Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Medlemsförmåner

Trf omslag

Träffas och trivs i vår förening!

Vår förening är till för alla med intresse av odling och trädgård! Om Du har stor trädgård, liten täppa eller balkong med prunkande krukor spelar ingen roll! Du är välkommen till vår förening!

Medlemsavgiften är 300 kr per år och av ser hela Ditt hushåll! Efter halvårsskiftet är avgiften 150 kr för resten av året! För att bli medlemsätter Du in avgiften på pg 1215-3. Betalningsmottagare är Svensk Trädgård. Glöm inte att ange namn och adress samt att det är Skövde Trädgårdsförening Du vill vara med i!

I medlemsavgiften ingår:

Medlemskap i lokalförening ”Skövde Trädgårdsförening”

Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård

Fri rådgivning av Riksförbundets trädgårdsrådgivare

Tillgång till information på medlemssidor på förbundets hemsida

Tidningen Hemträdgården

Rabatter hos en rad lokala trädgårdsföretag

Erbjudande om trädgårdsresor

För mer information, kontakta någon i föreningens styrelse eller hör av Dig med epost      skovdetradgard@live.se

10 % rabatt får Du hos:

Melldala trädgård, Lerdala

Växthuset, Gustav Adolfsgatan 40, Skövde

Blomsterhallen, Skövde

Kom ihåg att ta med medlemskortet Du fick tillsammans med inbetalningskortet för årsavgiften!

Beträffande personuppgiftslagen (GDPR)

Då vårt medlemsregister handläggs av Riksförbundet Svensk Trädgård hänvisar vi till ordförande Inger Ekrems artikel i Hemträdgården nr 2/2018 gällande GDPR.