Skövde Trädgårdsförenings styrelse

 

 

 

Ordförande:

Gunilla Gustafsson, 070-8507332  gugge50@icloud.com

Kassör:

Karl-Gustav Larsson, 073-9207716, karl-gustav.larsson@outlook.com

 

Sekreterare:

Inger Ljungqvist, 070-3645610, ingerlj@live.se

Ledamöter:

Stig Pettersson, 070-8641369, stigp45@hotmail.com

Chatarina Samuelsson, 070-6425645, chatarina1950@hotmail.se

Lena Nyqvist, 070-2401755, lena.s.nyqvist@gmail.com

Marleen de Groote, 070-4399682, emdege@telia.com

 

 

 

 

Hemsida: www.skovdetradgard.se

E-post: skovdetradgard@live.se

Hemsideansvarig: Birgitta Axelsson, 070-8698313 boh.axelsson@gmail.com

Beträffande personuppgiftslagen (GDPR)

Då vårt medlemsregister handläggs av Riksförbundet Svensk Trädgård hänvisar vi till ordförande Inger Ekrems artikel i Hemträdgården nr 2/2018 gällande GDPR.