På besök i 1700-talet

Torsdagen den 16 mars 2023 hade vår förening ett extra årsmöte för att anta nya stadgar. 

Efter årsmötesförhandlingarna hälsade vi Berit Johansson från Tidaholm välkommen. Hon tog oss med på en resa till 1700-talet för för att presentera oss för Carl von Linné och främst hans hustru Sara-Lisa. 

Berit var iförd tidsenliga kläder och tog även hjälp av vår egen Marleen för att visa hur modet såg ut vid den aktuella tiden. Hon gav oss en facinerande bild av hur Sara-Lisas liv kunde se ut som hustru till vår tids främsta botaniker. Paret fick tillsammans 7 barn, varav två avled i tidig ålder. Sara-lisa fick sköta hushållet, ta emot gäster och studenter, fostra barnen och  se till  att allt fungerade, då Linné var borta långa perioder från hemmet. Hon utförde naturligtvis en stor gärning i skuggan av sin man.

Efter denna intressanta historielektionen vänte kaffe och smörgåsar samt lottdragning med vackra krukväxter som vinst.