Skövde Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelse

Styrelsen 160428

Här är hela vår glada styrelse redo att arbeta för att vi skall få så stort utbyte av vår förening som möjligt!

Skövde Trädgårdsförenings styrelse

Ordförande: 

Gunilla Gustafsson, 0500-411855,  070-8507332 e-post gugge50@icloud.com

Kassör:

Mats Nilsson, 070-6730511,  mats.nilsson@mbox347.tele2.se

Ledamöter:

Stig Pettersson, 070-841369, stigp45@hotmail.com

Harriet Harrysson, 0500-484284, harriet.harrysson@tele2.se

Inger Ljungqvist, 0500-411006, 070-3645610  ingerlj@live.se

Monica Augustsson, 070-8616306, monica.augustsson@hotmail.se

Kjell Karlsson, 0500-485131